به گزارش بورس نیوز، شرکت توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

source

توسط ecokhabari