فدایی
به گزارش بورس نیوز، مدیرعامل فرابورس ایران از معرفی نمادهای حائز شرایط برای افزایش دامنه نوسان به درخواست بازارگردان خبر داد.
بر این اساس، ماده ۲۱ دستورالعمل بازارگردانی این امکان را فراهم می‌کند تا هیات مدیره بورس و فرابورس با شر ایطی که مشخص می‌کند بازارگردان نماد مربوطه اقدام به افزایش دامنه نوسان نماید.
فدایی

source

توسط ecokhabari