به گزارش بورس نیوز، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از شرکت در مناقصه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در مناقصه شناسایی پیمانکارشرکت بازرسی ونظارت کمی وکیفی تانکر وکشتی‌ها شرکت کرده است.

source

توسط ecokhabari