هیات مدیره
به گزارش بورس نیوز،  شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت از تغییر ترکیب هیات مدیره گفت.
باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است. 
هیات مدیره

source

توسط ecokhabari