بازارگردانی
به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه امین از پذیرش تعهدات جدید خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) با سررسید ۴ ساله از تاریخ انتشار (۱۴۰۱/۰۲/۱۰) را متعهد شده است.
بازارگردانی
 

source

توسط ecokhabari