به گزارش بورس نیوز، شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده واگذاری پروانه بهره برداری معدن پوکه احمد آباد باش (۱) به همراه تاسیسات و تجهیزات موجود واقع در شهرستان قروه استان کردستان با مجوز استخراج سالیانه ۲۱/۰۰۰ تن برگزار، اما با عدم حضور متقاضی شرکت در مزایده مواجه شد.

source

توسط ecokhabari