معاون وزیر کار هرگونه تغییر در دستمزد کارگران را رد کرد و گفت: رئیس جمهور تاکید داشتند بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین رعیتی فرد گفت: خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می‌کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: رئیس جمهور تاکید داشتند بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.
وی گفت: مصوبه شورای عالی کار به قوت خود پابرجاست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari