مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از متقاضیان مرد مجرد متقاضی طرح ملی مسکن خواست پس از دریافت تعهدنامه محضری به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه کنند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari