نوشهر- نخستین کشتی تجاری رو-رو حامل کالای ترانزیتی، پس از حدود ۲۱ سال در اسکله رو – رو بندر نوشهر پهلو گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کشتی تجاری رو – رو حامل کالای ترانزیتی در شامل محموله ترانزیتی متعلق به کشور امارات متحده عربی و ۶۶ دستگاه کامیون است که پس از بارگیری در کشور روسیه و ورود به بندر نوشهر، از راه زمینی به مقصد امارات متحده عربی ارسال خواهد شد.
کشتی رو-رو کمپوزیتور گاسانف به طول ۱۲۵ متر، پس از بارگیری این محموله ترانزیتی به وزن ۸۱۹ تن در بندر اولیا آستراخان روسیه، صبح امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در اسکله رو – رو منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر پهلو گرفت.
گفتنی است که آخرین کشتی رو-رو با نام کشتی مرکوری ۲ در سال ۱۳۸۰ خورشیدی با محموله آهن و مسافر وارد بندر نوشهر شده بود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari