“فسا” به فکر پرداخت سود شد
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ – ۱۵:۳۶

شرکت پتروشیمی فسا از زامنبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

“چخزر” دست به جیب می شود
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ – ۱۵:۱۱

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

دیدار سهامداران “حتوکا” تازه می شود
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ – ۱۴:۵۲

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل توکا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

برگزاری مجمع “پسهند” تا ۸ روز آینده
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ – ۱۴:۳۴

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیک سهند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

سهامداران “وملت” سود نگرفتند
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ – ۱۴:۲۴

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری ملت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ برگزار شد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

آغاز پرداخت سود “شتوکا” از زمستان
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ – ۱۴:۰۶

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

شرکت پتروشیمی فسا از زامنبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل توکا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیک سهند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری ملت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ برگزار شد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
شرکت توکارنگ فولاد سپاهان از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

source

توسط ecokhabari