به گزارش بورس نیوز، شرکت پارس سویچ از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۸۸۹,۹۸۸,۱۷۱,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

source

توسط ecokhabari