به گزارش بورس نیوز، شرکت پلی اکریل ایران از تامین ۲۰۰۰ تن ماده اولیه اکریلو نیتریل خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مطابق مذاکرات انجام پذیرفته با شرکت خدمات بندری ایران تفاهم نامه خرید مقدار ۲۰۰۰ تن اکریلو نیتریل به صورت مدت دار به امضا رسید و مذاکرات لازم برای عقد قرارداد بلندمدت نیز در جریان است.

source

توسط ecokhabari