یک مقام مسئول در وزارت جهاد توضیحاتی را درباره نامه منتشر شده در خصوص قیمت آرد کیلویی ٢٠ هزار تومان ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قیمت آرد صنعتی ٢٧ درصد ١۶ هزار و ٩٠٠ تومان تصویب شده، اخیراً نامه‌ای در برخی کانال‌های خبری مبنی بر پیشنهاد کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران درباره افزایش قیمت این نوع آرد به حدود ٢٠ هزار تومان منتشر شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در همین زمینه، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی اصالت نامه مذکور را تأیید کرد اما توضیح داد که این پیشنهاد کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران بود اما در نهایت سازمان حمایت قیمت‌ها را تعدیل و اعلام کرد. به گفته این مقام مسئول قیمت‌های تعیین شده، قبلاً اعلام رسمی شده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.براین اساس قیمت ١۶ هزار و ٩٠٠ تومان برای آرد ۲۷ درصد تصویب شده و برای آرد ۲۳ درصد، قیمت ۱,۰۰۰ تومان کمتر از این میزان (۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان) و برای آرد ۲۱ درصد نیز ۲,۰۰۰ تومان کمتر از آن (۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان) تصویب شده است.
به گزارش مهر متن نامه پیشنهادی کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد سازان به شرح ذیل است؛
بازگشت به نامه شماره ۱۰۹۷۵ /۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۴، به استحضار می‌رساند که قیمت پیشنهادی فروش آرد از گندم کیلویی ۱۲۰.۰۰۰ ریال با توجه به هزینه‌های تولید، نرخ حمل گندم که معمولاً از سایر استان‌ها ارسال می‌شود، هزینه‌های تأمین مالی برای خرید گندم، هزینه کیسه جهت بسته‌بندی آرد، قیمت فروش سبوس و فضولات تولیدی همراه با یک کیلوگرم آرد و سود تولیدکننده به شرح جدول زیر است.
شرح
۱۸ درصد
۲۱ درصد
۲۷ درصد
بهای گندم
۱۲۰.۰۰۰
۱۲۰.۰۰۰
۱۲۰.۰۰۰
بهای کیسه لازم برای بسته‌بندی آرد حاصل از یک کیلو گندم (هر تخته کیسه ۵۰.۰۰۰ ریال)
۱۰۰۳.۶۸
۹۶۶.۹۶
۸۹۳.۵۲
بهای کیسه لازم برای بسته‌بندی سیوی حاصل از یک کیلو گندم (هر تخته کیسه ۵۰.۰۰۰ ریال)
۲۵۱.۷۹۴۳
۲۹۳.۷۶
۳۷۷.۶۹۱۴
هزینه حمل گندم (از قرار هر کیلوگرم ۸۰۰۰ ریال)
۸۰۰۰
۸۰۰۰
۸۰۰۰
جمع مواد مصرفی
۱۲۹۲۵۵.۵
۱۲۹۲۶۰.۷
۱۲۹۲۷۱.۲
هزینه تبدیل یک کیلوگرم گندم به آرد
۶۵۰۰
۶۵۰۰
۶۵۰۰
هزینه مالی جهت تأمین یک ماه مواد مصرفی
۱۰۵۷۵.۳۶
۱۲۳۳۷.۹۲
۱۵۸۶۳.۰۴
کسر می‌شود درآمد حاصل از سبوس تولید شده از یک کیلوگرم گندم (از قرار هر کیلو ۴۰.۰۰۰ ریال)
۱۲۰۰
۱۲۰۰
۱۲۰۰
قیمت تمام شده آرد حاصل از یک کیلوگرم گندم
۱۲۶۶۷۲.۷
۱۲۴۹۱۵.۴
۱۲۱۴۰۰.۸
قیمت تمام شده یک کیلوگرم آرد
۱۵۷۷۶۰.۳
۱۶۱۴۷۹.۵
۱۶۹۸۳۵
قیمت فروش یک کیلو آرد با احتساب ۱۷ درصد سود تولیدکننده
۱۸۴۵۷۹.۶
۱۸۸۹۳۱.۱
۱۹۸۷۰۶.۹


کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari