سازمان بنادر و دریانوردی میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی طی ماه نخست سال جاری را ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۶۹۴ تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای نفتی طی فروردین سال ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی این سازمان معادل یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۵۸ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۴ میلیون و ۶۳ هزار و ۴۲۳ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶ میلیون و ۵۴ هزار و ۳۸۱ تن بود که حاکی از رشد ۱۳ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۲۰ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۸ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.
میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی طی ماه نخست سال جاری معادل ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۶۹۴ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۷۲۵ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۱۹ تن بود.
جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در ماه نخست سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵ هزار و ۶۵۲ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۸ میلیون و ۲۴ هزار و ۱۴۸ تن بود؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۲ میلیون و ۷۹ هزار و ۸۰۰ تن بود که حاکی از کاهش ۸ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۱۳ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۵ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی طی ماه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.
تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری در فروردین ۱۴۰۱ معادل ۱۶۸ هزار و ۱۴TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۱۵۹ هزار و ۶۷۷ TEU طی فروردین ۱۴۰۰ رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
وضعیت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی
تخلیه کالاهای اساسی در بنادر کشور طی فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است به‌گونه‌ای که میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج و روغن در بنادر کشور طی فروردین سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۷۷۷ تن بوده که در قیاس با تخلیه ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۶۲ تنی کالاهای اساسی طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.
رشد ۱۸۰ درصدی تخلیه گندم در بنادر کشور در فروردین امسال
میزان تخلیه گندم طی فروردین سال جاری معادل ۸۱۵ هزار و ۳۲۱ تن بوده که نسبت به تخلیه ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۸۰ درصدی را تجربه کرده است.
در این میان میزان تخلیه جو معادل ۴۳ هزار و ۱۳۸ تن، میزان تخلیه سویا ۱۹۴ هزار و ۱۱۷ تن و میزان تخلیه روغن ۱۱۱ هزار و ۵۸۶ تن بوده است.
میزان تخلیه ذرت نیز طی فروردین ۱۴۰۱ معادل ۹۹۶ هزار و ۶۷۰ تن بوده که نسبت به تخلیه ۵۵۲ هزار و ۴۹ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۸۱ درصدی را تجربه کرده است.
میزان تخلیه برنج هم معادل ۱۴ هزار و ۹۴۵ تن بوده که نسبت به تخلیه ۶۲۲ تنی آن در مدت مشابه سال گذشته، رشدی برابر ۲ هزارو ۳۰۳ درصد را تجربه کرده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari