به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش فعالیت فروردین‌ماه ۱۴۰۱ مجموع سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های «بورسی» و «غیر بورسی» را مبلغی بالغ ۱۷۷،۰۸۹ میلیارد ریال شناسایی کرد که این مبلغ نسبت به ماه گذشته افزایش ۲ درصدی را به همراه داشت.

بر اساس گزارش صورت گرفته، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های شرکت “ومعادن” در فروردین ۱۴۰۱ متعلق به شرکت‌های بورسی بود که بهای تمام‌شده آن مبلغ ۱۲۶،۳۵۴ میلیارد ریال شناسایی شد. همچنین بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی در اختیار «استخراج کانه‌های فلزی» با ۱۰۲،۲۰۲ میلیارد ریال بود که نسبت به ماه گذشته با یک درصد رشد همراه بود.
جایگاه بعدی را نیز بخش «فلزات اساسی» توانست با مبلغی بالغ‌بر ۱۸،۴۹۵ میلیارد ریال در شرکت‌های بورسی به نام خود ثبت کند.
طبق این گزارش توسط گروه تحقیق بورس نیوز، سرمایه‌گذاری “ومعادن” در شرکت‌های «غیربورسی» نسبت به ماه گذشته ۸ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، بیشترین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بورس نیز متعلق به بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۲۲،۸۶۲ میلیارد ریال بود. لازم به ذکر بوده درآمد این بخش نسبت به اسفندماه تغییری پیدا نکرده است.
بر پایه این گزارش، شرکت در انتهای فروردین‌ماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۱۲۶,۳۵۴ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۱۶۶ درصد به مبلغ ۱,۶۰۰,۸۱۰ میلیارد ریال رسیده است.

source

توسط ecokhabari