به منظور تهیه برنامه هفتم توسعه، اولین جلسه شورای هماهنگی با حضور اعضای شورا از جمله جانشین ریاست و معاونین سازمان برنامه بودجه، روسای امور و مجموعه های پژوهشی این سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، اولین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه با حضور اعضای شورا از جمله جانشین ریاست و معاونین سازمان برنامه بودجه، رؤسای امور و همچنین سازمان‌های تابعه و پژوهشی این سازمان برگزار شد.
در این جلسه، تعیین ترکیب اعضای ستاد تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه، چارچوب و برنامه زمانبندی تهیه و تدوین نظام برنامه هفتم توسعه و نحوه تهیه و تدوین اسناد و گزارش‌های بررسی چالش‌‏ها و آسیب شناسی حوزه‌های زیر در چارچوب دستور العمل ابلاغی به عنوان سه دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین، در این جلسه که درآمدی بر آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رفت بر مستمر و متوالی بودن جلسات شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم تاکید شد.
ترکیب پیشن‌هادی اعضای ستاد برنامه هفتم، تعیین عناوین مسائل، پیشران‌ها و چالش‌های برنامه ‏هفتم، به منظور تعیین عنوان کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای هماهنگی و تلفیق برنامه هفتم توسعه و چگونگی حضور و ارتباط مؤثر نخبگان، انجمن‌ها و بخش خصوصی در ستاد برنامه ریزی برنامه هفتم توسعه از موضوعات مورد بررسی این جلسه بود.
گفتنی است؛ یکپارچه سازی تصمیمات در شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه، تکمیل و تصحیح عملکرد کارگروه‌های احتمالی، مشارکتی و شبکه محور بودن برنامه هفتم توسعه و شناخت وضع موجود از طریق عملکرد کارگروه‌هایی که در ادامه راه تدوین برنامه تشکیل خواهد شد، از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari