زیرمجموعه
به گزارش بورس نیوز، شرکت نیروسرمایه از تغییر سهامدار عمده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۱۱,۶۵۵,۰۰۰ سهم از شرکت بازرگانی نیرو سرمایه توسط سنجش سهام سیمان سبزوار خریداری شده است.
زیرمجموعه

source

توسط ecokhabari