به گزارش بورس نیوز، شرکت ايرکا پارت صنعت از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۱۳۷,۴۳۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۴۳۷۴۳ میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۲۱۸۸۲۲ میلیون ریال و) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

source

توسط ecokhabari