افزایش نرخ محصولات کولری و پمپ آب
به گزارش بورس نیوز، شرکت موتوژن از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، نرخ فروش گروه محصولات کولری و پمپ آب ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ محصولات کولری و پمپ آب

source

توسط ecokhabari