به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی بهشهر از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، نظر به حذف ارز ترجیحی ۴۲.۰۰۰ ریالی برای واردات روغن خام و جایگزینی آن با ارز سامانه نیما نرخ انواع روغن نباتی مایع و جامد افزایش یافته است.

source

توسط ecokhabari