به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری پردیس تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ را ثبت کرد.

source

توسط ecokhabari