“زمگسا” سهامداران را به مجمع فراخواند
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ – ۱۵:۲۳

مجمع عمومی شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ برگزار می شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

“چخزر” در مجمع سود ۲۲۵۰ ریالی تقسیم کرد
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ – ۱۵:۰۹

مجمع عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ برگزار شد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

 

مجمع “غشوکو” فردا برگزار می شود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ – ۱۵:۰۶

مجمع عمومی عادی شرکت شوکوپارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

سهامداران “کزغال” دور هم جمع می شوند
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ – ۱۴:۵۸

مجمع عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

“سنیر” دست به جیب می شود
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ – ۱۴:۲۴

شرکت سیمان سفید نی ریز از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

مجمع عمومی شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ برگزار می شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
مجمع عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ برگزار شد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
 
مجمع عمومی عادی شرکت شوکوپارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸برگزار خواهد شد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
مجمع عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
شرکت سیمان سفید نی ریز از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

source

توسط ecokhabari