استاندار زنجان گفت: نانوایی های استان زنجان بر اساس طرح جدید یارانه آرد و نان به کارت خوان های هوشمند متصل شده اند و مردم می توانند بدون هیچگونه افزایش قیمتی نان را تهیه کنند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari