بازارگردانی
به گزارش بورس نیوز، شرکت فرابورس ایران از اتمام فعالیت بازارگردان نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران خبر داد.
بر اساس این گزارش، باتوجه به درخواست صندوق مذکور توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه مبنی بر انصراف از فعالیت بازارگردانی در نمادمعاملاتی “وسنا” از موضوع بازارگردانی صندوق مذکور حذف شد.
بازارگردانی

source

توسط ecokhabari