به گزارش بورس نیوز، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

source

توسط ecokhabari