مصطفی طاهری گفت: در سال ۹۹ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ رانتی بوده که به خاطر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار رد و بدل شده که معادل یک پنجم بودجه کل کشور است.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari