به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه نوین از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.

source

توسط ecokhabari