به گزارش بورس نیوز، بانک ملت از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر یافته است.

source

توسط ecokhabari