چند شرکت ریلی با شرکت واگن پارس مپنا برای ساخت داخل ۲۰ لوکوموتیو، ۴۰۰ واگن باری و ۲۰ واگن مسافری قرارداد امضا کردند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari