اظهارنظر حسابرس بر گزارش سرمایه
به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته ارائه می‌شود.
اظهارنظر حسابرس بر گزارش سرمایه

source

توسط ecokhabari