معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ثبت نهایی مجوزهای کسب و کار صادر شده از سوی بانک مرکزی بر روی درگاه ملی مجوزها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان از ثبت نهایی مجوزهای کسب و کار صادر شده از سوی بانک مرکزی بر روی درگاه ملی مجوزها خبر داد و اظهار کرد: همه مجوزهای کسب و کار صادره از سوی این بانک در دو زمینه اصلی شروع کسب و کار و همچنین توسعه و تداوم فعالیت ها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت جامع تکمیل و ثبت نهایی شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در اجرای الزامات و تکالیف قانونی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها از جمله ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مجوزهای کسب و کار صادره از سوی این بانک در دو زمینه اصلی شروع کسب و کار به تعداد ۳۶ فقره مجوز و همچنین توسعه و تداوم فعالیت ها بالغ بر ۷۲ فقره مجوز را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت جامع تکمیل و ثبت نهایی کرده است.
وی افزود: با عنایت به ضرورت ساده سازی مجوزهای شروع کسب و کار صادره از سوی بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته ساده سازی‌های لازم در خصوص تمامی ۳۶ فقره مجوز این بخش انجام و مراتب در جلسه مورخ ۲۱‏.۱۲‏.۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی به تصویب نهایی رسید.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر اتصال الکترونیک ۳۶ مجوز مذکور نیز انجام و در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم است.
محرمیان افزود: پس از آن بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۸، تعداد ۷۲ فقره مجوز صادره دیگر این بانک در زمینه تداوم و فعالیت نهادهای ذیربط را تحت عنوان مجوزهای استعلامی تکمیل کرد به منظور طرح و تصویب در هیات مقررات زدایی، به مرکز مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ارسال کرده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است پس از تصویب مراتب در هیات مقررات زدایی سایر تمهیدات و اقدامات لازم درخصوص اتصال الکترونیک مجوزهای اخیر نیز به قید تسریع انجام خواهد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari