معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه به هیچ وجه کمبود آرد نداریم و حمل آرد به نانوایی‌ها روند مناسبی دارد گفت: میزان ذخایر گندم در سطح استان تهران مطلوب است.
به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان تهران اظهار داشت: میزان ذخایر گندم در سطح استان مطلوب است و به هیچ وجه کمبود آرد نداریم و حمل آرد به نانوایی‌ها روند مطلوبی دارد.
وی بر لزوم نظارت بیشتر توسط اتحادیه و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد نانوایی‌ها تاکید کرد و افزود: با هرگونه گران فروشی و اخلال در ساعات کاری و کیفیت نان برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت و دستگاه‌های نظارتی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود در این راستا استفاده کنند.
معاون اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: اتحادیه نانوایان ضمن همراهی بیشتر با سایر دستگاه‌های نظارتی زمینه نظارت مردم را نیز با موظف کردن نانوایی‌ها به نصب ساعات کار و همچنین درج تلفن رسیدگی به تخلفات فراهم نمایند.
عسگری همچنین از فرمانداران شهرستان‌های استان تهران خواست با تشدید فعالیت کارگروه آرد و نان و استفاده از بازرسان آموزش دیده نسبت به فعالیت نانوایی‌ها حساسیت بیشتری به عمل آورند و با تخلفات صورت گرفته برخورد نمایند و نسبت به تشویق نانوایان قانونمند و مردم دار اقدام نمایند.
وی با اشاره به حساسیت دولت بر تأمین آرد و نان و همچنین قیمت آن ضمن تقدیر و تشکر از مردم خواست همچون گذشته به همراهی و همکاری خود با بازرسان و دستگاه‌های نظارتی ادامه داده و تخلفات مشاهده شده را سریعاً گزارش نموده تا تمهیدات لازم اتخاذ شود.
معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های موجود در بحث پراکندگی نانوایی‌ها وجود نانوایی‌های استیجاری است و دستگاه‌های ذی ربط با کار کارشناسی و نظرات خود راه حل های لازم را برای حل این موضوع به دبیرخانه ارائه کنند تا تصمیمات لازم گرفته شود و نانوایی‌های فاقد مجوز سریعاً نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام و در غیر این صورت فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari