به گزارش بورس نیوز، شرکت سایپا شیشه از تغییر در ترکیب هیات مدیره گفت.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.

source

توسط ecokhabari