“ثاباد” به مجمع می رود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ – ۱۶:۰۲

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷برگزار می‌شود.

 

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

پرداخت سود “دفارا” از بهمن ماه
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ – ۱۵:۳۵

شرکت داروسازی فارابی از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد.
 
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

“شبصیر” در حال تدارک برگزاری مجمع
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ – ۱۵:۲۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

مجمع “دجابر” ۷۸ تومان تقسیم کرد
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ – ۱۵:۰۸

مجمع عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ برگزار شد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

سهامداران “داسوه” با هم دیدار می کنند
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ – ۱۴:۵۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اسوه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
مجمع عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ برگزار شد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اسوه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

source

توسط ecokhabari