اظهارنظر حسابرس بر افزایش سرمایه
به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان دورود از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۷۴,۸۳۰,۳۰۵,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید دارایی ثابت مشهود مورد نیاز فاز ۴ ارائه می شود.
اظهارنظر حسابرس بر افزایش سرمایه
پیشنهاد هیات مدیره به افزایش سرمایه “سدور”

source

توسط ecokhabari