“ثجنوب” به مجمع می رود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ – ۱۵:۵۷

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سود ۳۸۴ تومانی به ازای هر سهم “دارو”
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ – ۱۵:۴۶

مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات داروپخش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ برگزار شد.
 
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سوددهی به سهامداران “دسبحا” از پاییز آغاز می شود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ – ۱۵:۲۴

شرکت گروه دارویی سبحان زمان پرداخت سود به سهامداران را اعلام کرد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

دورهمی “ثالوند” به زودی برگزار می شود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ – ۱۵:۱۲

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سهامداران “شبصیر” در جریان باشند
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ – ۱۵:۰۰

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد. 

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرکت گروه دارویی سبحان زمان پرداخت سود به سهامداران را اعلام کرد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از زمانبندی پرداخت سود به سهامداران خبر داد. 
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
 

source

توسط ecokhabari