هیات مدیره
به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه دارویی سبحان از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره با استناد به مصوبه صورتجلسه شماره ۳/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی موافقت کرد.
هیات مدیره

source

توسط ecokhabari