به گزارش بورس نیوز، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران تصمیمات مجمع منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

source

توسط ecokhabari