به گزارش بورس نیوز، شرکت تولید نیروی دماوند از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر یافته است.

source

توسط ecokhabari