براساس اعلام خزانه‌داری کل کشور در دومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی سه میلیارد تومان اوراق فروخته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
در این هفته علاوه بر برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مبلغ ۳.۰۰۶ میلیارد تومان اوراق فروخته شد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری دومین هفته عرضه اوراق بدهی اقدام کرده که از این طریق در مجموع ۲۱.۲۷۵ میلیارد تومان شامل ۶.۲۷۵ میلیارد تومان به‌صورت عرضه نقدی و ۱۵.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شد.
مشخصات فروش نقدی در دومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱
فروش سه میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در دومین هفته عرضه
بر اساس این گزارش تاکنون مجموعاً ۶.۲۷۵ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۳ درصد از طریق بازار پول و ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا ۱۱ خردادماه معادل ۲۱.۲۷۵ میلیارد تومان است.
همچنین در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶.۲۷۵ میلیارد تومان، مبلغ ۲۶.۸۴۴ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari