تصمیمات مجمع
به گزارش بورس نیوز، شرکت البرزدارو تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را ثبت کرد.
تصمیمات مجمع

source

توسط ecokhabari