فولاد هرمزگان موفق به کسب تندیس رضایتمندی شد
به گزارش بورس نیوز، در پی کسب تندیس رضایتمندی مشتری، روابط عمومی فولاد هرمزگان گفتگویی با عطاالله معروفخانی مدیرعامل این شرکت انجام داده که در ادامه می‌خوانیم.
در محیط پر تلاطم اقتصادی، استراتژی کسب و کار دانش بنیان یکی از مهمترین راه‌های توسعه و رشد اقتصادی است. توسعه و تولید محصولات جدید از شاخص‌های اثر گذار بر رضایت مشتریان است. روند پیشرفت تحولات روز افزون در محیط کسب و کار امروزی از ضروریات هر بنگاه اقتصادی است. شرکت‌هایی که توانایی فناوری، نیروی متخصص و مدیریت پیشرفته دارند در این عرصه می‌توانند موفق عمل نمایند. رمز توسعه اقتصادی، توسعه شرکت‌های دانش بنیان است. افزایش رقابت و تنوع محصولات باعث تحول اساسی خواسته‌های مشتریان است. در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت‌ها منجر به نوآوری می‌شود و به تبع آن افزایش درآمد‌ها و انتقال به دنبال خواهد داشت. حفظ بازار فعلی و گسترش بازار، مستلزم کشف خواسته‌ها و جلب رضایت مشتریان از طریق ایجاد تغییرات در نظام تولید، کیفیت و بازاریابی و فروش محصولات است و در رأس آن تأمین رضایت مشتریان می‌باشد.
مشتری، سرمایه، اعتبار و آینده یک کسب و کار است و باعث رشد کسب و کار، بهبود عملیات و در نهایت منتج به افزایش درآمد و پویایی شرکت‌ها خواهد شد به ویژه مشتریان وفادار برای شرکت‌های مشتری مدار سرمایه‌هایی هستند که با هیچ چیز دیگری جایگزین نخواهند شد. از این رو شرکت‌های مشتری محور بر این باورند از طریق سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان خود می‌توانند نقاط قوت و قابل بهبود خود را شناسایی کنند و متناسب با نظرات برداشتی مشتریان، ارزیابی مناسبی از عملکرد شرکت داشته باشند و متعاقبا اقدامات اصلاحی و حتی پیشگیرانه‌ای انجام دهند که باعث بهبود و تعالی عملیات شرکت گردد و از طریق اجرای این فرآیند امکان شناسایی مزیت‌های رقابتی برای آن‌ها فراهم می‌گردد.
اگر می‌خواهیم در دنیای کسب وکار به شرکتی پیشتاز در حوزه کاری تبدیل شویم باید جلب رضایت مشتریان را تبدیل به مهمترین اولویت خود کنیم. باید مد نظر داشت که عامل اصلی رضایت مندی مشتریان، مشتری مداری است. مشتری مداری باعث صمیمیت با وی میشود و رضایت و وفاداری مشتری را به دنبال دارد. رضایت مندی مشتری بسیار اهمیت دارد و در آینده اهمیت بسیار بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. تنها با این شیوه است که می‌توانیم پیشرفت کنیم، رشد داشته باشیم و مشتریان خود را به مشتریان دائمی و وفادار تبدیل کنیم. در این ارتباط شرکت فولاد هرمزگان، همواره برآن بوده است با به کارگیری رویکرد‌های بهبود مستمر و استراتژی‌های توسعه بازار، در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه محصولات مطابق استاندارد‌های روز دنیا، اهداف و برنامه‌های خود را بر پایه تجربه خوشایند مشتریان خود تهیه و تدوین نماید. بدین منظور، کسب حداکثری رضایت مشتریان خود را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در تابلوی اهداف مصور ساخته و سعی می‌کند تا به انحای گوناگون از زمان دریافت درخواست از مشتریان تا زمان تحویل و حتی پس از آن حقوق مشتریان را مد نظر قرار دهد و در هر کجای این زنجیره حتی المقدور به نیاز‌های آن‌ها توجه کند. در حال حاضر نیز تمامی واحد‌های شرکت در کل فرآیند فولاد هرمزگان از جمله فروش و بازاریابی، استراتژی‌ها و اقدامات متعددی برای حفظ و افزایش رضایت مشتریان تعریف کرده و در حال اجرا دارند که با مشتریان و بازار، ارتباط مستقیمی داشته و نیازسنجی و رسیدگی به شکایات مشتریان، سنجش رضایت مشتریان، دریافت بازخورد‌ها از مشتریان و نیاز‌های آتی آن‌ها را در راستای سیاست گذاری‌های سازمان به منظور افزایش حداکثری رضایت مشتریان و رعایت حقوق آن‌ها در دستور کار خود قرار داده است. همچنین در شرکت فولاد هرمزگان نظام تولید و فروش بر پایه مشتری مداری تعریف شده و به ایجاد واحد‌ها و ساختار‌هایی متناسب با نیاز‌های مشتریان در این زنجیره پرداخته است. در این ارتباط، در سال جاری بر اساس معیار‌های تعالی سازمانی، شاخص‌ها و گردشکار‌های عملیاتی مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و در زمینه بهبود فرآیند‌های فروش، معیار سنجش رضایت مشتریان مورد توجه ویژه واقع شد و با انجام اقدامات اصلاحی مطابق نظرات اخذ شده و سطح انتظارات مشتریان و ارائه بازخورد‌های مورد نیاز به آن‌ها، گام‌های مهمی در راستای جلب رضایت مشتریان در شرکتبرداشته شد.
در این زمینه مطالعات، تحقیقات و شناسایی نیاز بازار در زمینه بررسی تقاضای مشتریان منجر به تهیه بانک اطلاعاتی مشتریان و رقبای خارجی گردید که در تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت فروش نقش به سزایی داشته است. به طور کلی در شرکت فولاد هرمزگان سیاست گذاری‌های مبتنی بر مشتری مداری موجب شده است شرکت همواره فراتر از الزامات و استاندارد‌های موجودگام بردارد. نتایج نظرسنجی که از مشتریان انجام شده است نشان می‌دهد که اقدامات صورت گرفته رضایت مشتریان و تجربه خوشایند مشتریان را به دنبال داشته است و با گام‌های استوار برآنیم، در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی و همچنین سال‌های آتی با اجرای طرح‌های توسعه علاوه بر افزایش تولید، اشتغالزایی، رضایتمندی و تامین نیاز مشتریان را بیش از گذشته به منصه ظهور بگذاریم.

source

توسط ecokhabari