“ومهان” دست به جیب می شود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ – ۱۵:۲۳

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از زمانبندی پرداخت سود به سهامدارانش خبر داد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

این هم برگزاری مجمع “غپینو ” و تقسیم سود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ – ۱۵:۰۹

مجمع عمومی شرکت صنعتی مینو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ برگزار شد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

جیب سهامداران “حخزر” از سود پر می شود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ – ۱۴:۵۶

شرکت کشتیرانی دریای خزر زمان پرداخت سود به سهامداران را منتشر کرد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

سهامداران “خوساز” گرد هم می آیند
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ – ۱۴:۴۴

مجمع عمومی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

“بپاس” برای مجمع مهیا می شود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ – ۱۴:۲۰

مجمع عمومی شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برگزار می‌شود.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از زمانبندی پرداخت سود به سهامدارانش خبر داد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مجمع عمومی شرکت صنعتی مینو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ برگزار شد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرکت کشتیرانی دریای خزر زمان پرداخت سود به سهامداران را منتشر کرد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مجمع عمومی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ برگزار خواهد شد.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مجمع عمومی شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

source

توسط ecokhabari