ثبت تصمیمات مجمع عمومی
به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه نوین تصمیمات مجمع عمومی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.
ثبت تصمیمات مجمع عمومی

source

توسط ecokhabari