حقوقی ها از
به گزارش بورس نیوز، مرتضی چشان، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با بیان اینکه تاکنون ابزاری تخصصی برای تامین مالی شرکت‌ها برای خرید سهام از بازار سرمایه وجود نداشت اظهار کرد: با وجود ابزار‌های عمومی، چون ابزار اجاره و اجاره سهام، موضوع تامین مالی شرکت‌ها و خرید سهام از بازار سرمایه از طریق آن‌ها بسیار سخت و نیازمند الزاماتی بود. بنابراین، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح دستورالعمل مرابحه، امکان استفاده از مرابحه سهام توسط شرکت‌ها جهت خرید سهام از بازار سرمایه را فراهم کرد.
وی درباره ویژگی‌های مثبت ابزار جدید “مرابحه سهام” افزود: این ابزار سختی‌های ابزار‌های عمومی قبلی را برطرف کرده و دسترسی به سهمی که شرکت‌ها خواهان خرید آن از بازار هستند را تسریع می‌کند.
به گفته وی، ابزار مرابحه سهام در راستای تامین مالی شرکت‌ها جهت خرید سهام از بازار سرمایه، کاهش زمان تامین مالی شرکت‌ها، تخصصی‌تر شدن ابزار‌های تامین مالی و همچنین توسعه بازار سهام است.
وی ادامه داد: این موضوع ضمن توسعه بازار سهام، به توسعه ابزار‌های تامین مالی کمک می‌کند.
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی خاطرنشان کرد: این ابزار نقش پررنگی در تقویت بخش خرید ایفا می‌کند که این مهم می‌تواند در زمانی که بازار منفی و نیازمند حمایت است، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را به ارائه درخواست برای تامین مالی تشویق کرده تا با خریداری از بازار به بازار سرمایه کمک کنند.
چشان با بیان اینکه عوامل متعددی بر رونق و توسعه بازار سرمایه اثرگذار هستند، توضیح داد: یکی از این عوامل، وجود نقدینگی مناسب جهت خرید سهام از بازار سرمایه است و یکی از راهکار‌های کمک به بازار سهام، استفاده از ابزار‌های مالی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه گذاران در بازار سهام است.
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی گفت: مرابحه سهام، ابزار اختصاصی و جدید برای کمک به شرکت‌ها جهت خرید سهام از بازار سرمایه است که با توجه به ساختار عملیاتی این ابزار، دسترسی شرکت‌ها به نقدینگی مورد نیاز جهت دستیابی به هدف مذکور، سریعتر از سایر ابزار‌های تأمین مالی موجود است.

source

توسط ecokhabari