معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مسیرهای ریلی و جاده‌ای ایران در زمره مطمئن ترین مسیرهای حمل ونقلی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل کمیسیون بین الدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا موسوم به تراسیکا امروز با «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، آساوبایف هدف از سفر خود به کشورمان را تاکید بر بهره برداری حداکثری از مسیرهای ترانزیتی ایران برای انتقال کالا از کشورهای آسیای مرکزی به اروپا عنوان کرد.
وی با اشاره به وضعیت جدید منطقه اظهار داشت: هم اکنون حجم حمل و نقل کالا از آسیای مرکزی به اروپا از طریق دریای خزر و جمهوری آذربایجان بیش از ظرفیت آن می باشد و لذا مسیرهای عبوری از ایران هم اکنون بسیار مورد توجه هستند.
صفری نیز در این دیدار ضمن استقبال از توسعه همکاری ها با تراسیکا اظهار داشت: مسیرهای ریلی و جاده ای ایران در زمره مطمئن ترین مسیرهای حمل ونقلی هستند، زیرساخت ها آماده است و ظرفیت های چشمگیر ترانزیتی ایران در خدمت تسهیلِ ترانزیت بین المللی کالاها بویژه در شرایط فعلی است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص تسهیل در صدور روادیدِ رانندگان کشورهای عضو تراسیکا برای عبور از مسیرهای ترانزیتی ایران تاکید کرد: وزارت امور خارجه آماده هرگونه همکاری در این زمینه می باشد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
صفری همچنین از دبیرکل خواست صدور روادیدِ رانندگان ایرانی برای عبور از این کشورها تسهیل شود.
شایان ذکر است، کمیسیون بین الدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا در سال ۱۹۹۸ با عضویت ۱۲ کشور ایجاد شد و مقر آن در باکو است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان سیزدهمین عضو در سال ۲۰۰۹ به این کریدور مهم بین المللی پیوست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari