روایتی از بررسی ترک فعل و تخلف مدیران در زمان ساخت پروژه متروپل را در این فیلم مشاهده می کنید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari