سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه افزایش نرخ بلیط پرواز های داخلی غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، باتوجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیط هواپیما در چند روز اخیر توسط تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی، طی بررسی های انجام شده مشخص شد تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیط توسط دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است.
لذا ضمن جلب توجه کلیه شرکتهای هواپیمایی به رعایت ضوابط، تاکید می شود با هر گونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی نکرده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari