مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از کاهش ۵ درصدی حجم آب مخازن سدهای کشور خبر داد و گفت: میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۶.۱۹ میلیارد مترمکعب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، فیروز قاسم‌زاده اظهار داشت: با سپری شدن ۲۶۹ روز از سال آبی تا ۲۸ خردادماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۲۶.۱۹ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۵ درصد کاهش است.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری ۲۷.۱۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۳۰ درصد، ۳۴ درصد، ۵۶.۷ درصد و ۶۸ درصد است.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari