رویکرد‌های فولاد مبارکه سرلوحه شرکت‌های گروه فولاد هرمزگان
بورس نیوز: عطااله معرفوخانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان در کارگاه طراحی مدل کسب و کار شرکت‌های زیرگروه فولاد هرمزگان اظهار کرد: محور‌های ارائه شده در هلدینگ مبارکه سرلوحه برنامه‌های فولاد هرمزگان و شرکت‌های زیرمجموعه قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه نیرو‌هایی جوان و خلاق در شرکت‌های زیرگروه مشغول به کارند گفت: موفقیت و دستیابی به اهداف در سایه توانمند سازی نیروی انسانی است.
معروفخانی تاکید کرد: در همه شرکت‌های گروه فولاد هرمزگان باید به خلق ارزش توجه کرده و از ابتکار و نوآوری حمایت شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان با تاکید بر هم افزایی بین شرکت‌های زیرگروه این شرکت گفت: رویکرد‌های گروه فولاد مبارکه با کارشناسی‌های پیوسته و مدون در محور‌های گوناگون مشخص شده و این رویکرد‌ها می‌بایست در همه شرکت‌های زیرگروه فولا‌د هرمزگان نیز اجرا شود.
معروفخانی با اشاره به رویکرد توسعه محور کمی و کیفی دکتر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار داشت: این رویکرد انشالله آینده درخشانی را برای فولاد هرمزگان به عنوان دومین شرکت بزرگ و استراتژیک گروه فولاد مبارکه رقم خواهد زد.
رویکرد‌های فولاد مبارکه سرلوحه شرکت‌های گروه فولاد هرمزگان

source

توسط ecokhabari